Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

4-09-15, 15:24

Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα: Δημόσιος Βίος

dhmosios vios

Παρουσιάζονται θέματα όπως: β) Στο δημόσιο βίο: Θρησκεία - Θρησκευτικός βίος, Γράμματα - Επιστήμες, Κοινωνική οργάνωση, Μουσική - Θέατρο. Η παρουσίαση των θεμάτων γίνεται με πολυμεσικό τρόπο.

 Το λογισμικό «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα» αποτελείται από δύο cd, από τα οποία το πρώτο περιλαμβάνει τον «Ιδιωτικό Βίο» και το δεύτερο τον «Δημόσιο Βίο» και το «Παράρτημα».
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ
1) Θρησκεία-Θρησκευτικός Βίος: θεοί, ιερά-λατρευτικοί χώροι, γιορτές.
2) Γράμματα-Επιστήμες: ιστοριογραφία, ποίηση, ρητορική, φιλοσοφία, ιατρική, φυσική θεωρία, ζωολογία, βοτανική, βιολογία, μαθηματικά, αστρονομία, γεωγραφία.
3) Κοινωνική οργάνωση: πολιτεύματα, επαγγελματική ζωή.
4) Μουσική-Θέατρο: όργανα (πνευστά, κρουστά, έγχορδα), φωνή.
5) Τέχνη: γλυπτική (περίοδοι, μεγάλοι γλύπτες, ναοί), αρχιτεκτονική (πολεοδομία, αρχιτεκτονική ναών), ζωγραφική (ζωγραφική αγγείων, μεγάλη ζωγραφική).
6) Αθλητισμός: το αγωνιστικό πνεύμα, γυμνότητα αθλητών, το αθλητικό πνεύμα, πανελλήνιοι αγώνες, η νίκη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1) Παιχνίδι
2) Χρονολόγιο
3) Συντελεστές

Έργο 2ο Κ.Π.Σ./Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Αναδιατύπωση και Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών στον Τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών με Σύγχρονη Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», Ενέργεια 1.1α
Φορείς Υλοποίησης: ΥπΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, Θρησκευτικά
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο, Λύκειο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 48
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι