Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

4-09-15, 14:53

Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα: Ιδιωτικός Βίος

dhmosios vios

Στο λογισμικό παρουσιάζονται θέματα όπως: α) Στον ιδιωτικό βίο: Το παιδί και ο κόσμος του, Εφηβική ηλικία, Εκπαίδευση, Ένδυση, Διατροφή, Οικογενειακή ζωή, Τρίτη ηλικία - Θάνατος, Κατοικία - Έπιπλα - Σκεύη.

Το λογισμικό «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα» αποτελείται από δύο cd, από τα οποία το πρώτο περιλαμβάνει τον «Ιδιωτικό Βίο» και το δεύτερο τον «Δημόσιο Βίο» και το «Παράρτημα».
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
1) Το παιδί και ο κόσμος του: θεότητες τοκετού, θαυμαστές γεννήσεις, θεοί βρέφη, παιχνίδια, γέννηση.
2) Εφηβική Ηλικία: καλός και αγαθός, στρατιωτικός θεσμός, γυμνάσιο.
3) Εκπαίδευση: μουσικός άνδρας, η μόρφωση για τους Αθηναίους, ο παιδονόμος, οι ξύλινες πινακίδες για τη γραφή, η γυμναστική, ανάγνωση-γραφή-ποίηση-αριθμητική.
4) Ένδυση: γυναικεία ενδυμασία, ανδρική ενδυμασία, θεϊκή ενδυμασία, τύποι ενδυμασίας, κατασκευή υφάσματος.
5) Διατροφή: μαγειρική, είδη διατροφής.
6) Οικογενειακή Ζωή: ανδρώνας, γυναικείες ασχολίες, γυναικωνίτης, ο γάμος.
7) Τρίτη ηλικία, θάνατος: θάνατος, έθιμα ταφής, δοξασίες του Κάτω Κόσμου, ταφικά μνημεία, τρίτη ηλικία.
8) Κατοικία, Έπιπλα, Σκεύη: κατοικία, έπιπλα, σκεύη.

Έργο 2ο Κ.Π.Σ./Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Αναδιατύπωση και Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών στον Τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών με Σύγχρονη Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», Ενέργεια 1.1α
Φορείς Υλοποίησης: ΥπΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, Θρησκευτικά
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο, Λύκειο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 48
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι