Λογισμικό - Πολυμέσα

4-09-15, 11:57

The Geometer's SKETCHPAD V4

sketchpad

Ανοικτό περιβάλλον διερευνητικής μάθησης που επιτρέπει την άμεση διαχείριση των μαθηματικών αντικειμένων και σχημάτων καθώς και την επεξεργασία τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η δυνατότητα της κίνησης και της παρακολούθησης των αλλαγών των στοιχείων και των μεγεθών του σχήματος διευκολύνει την εικασία και τον πειραματισμό στα Μαθηματικά.

 Το «The Geometer's Sketchpad» είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας, της Άλγεβρας και της Τριγωνομετρίας. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του στηρίχθηκαν σε πολύχρονες έρευνες στην περιοχή της διδακτικής των μαθηματικών. Είναι ένα διεθνώς δοκιμασμένο εργαλείο μάθησης για το οποίο υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία και τεκμηρίωση.
Το «The Geometer's Sketchpad» είναι ιδανικό για την οργάνωση δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης στο σχολικό εργαστήριο και στο σπίτι. Αξιοποιεί τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις για διερευνητική προσέγγιση στη σχεδίαση του λογισμικού (με πολλαπλές αναπαραστάσεις, άμεσο χειρισμό κ.τ.λ.). Με τις δυνατότητες που διαθέτει βοηθά στην κατανόηση με ολοκληρωμένο τρόπο εννοιών και διαδικασιών μέσα από την επίλυση προβλημάτων και τον πειραματισμό.
Το «The Geometer's Sketchpad» είναι ένα «ανοικτό» περιβάλλον διερευνητικής μάθησης. Οι δυνατότητές του είναι τόσο ευρείες που αν και αρχικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της γυμνασιακής εκπαίδευσης σήμερα συνιστάται από την Πέμπτη τάξη του Δημοτικού μέχρι τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Οι δυνατότητες αυτές το μετέτρεψαν σε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με απεριόριστο αριθμό εφαρμογών. Αν και σχεδιάστηκε αρχικά για Γεωμετρία, σήμερα οι μαθητές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να εξερευνήσουν την Άλγεβρα, την Τριγωνομετρία, την Τέχνη, την Επιστήμη και πολλά άλλα.

Τί μπορείτε να κάνετε με το sketchpad;
1) Να κατασκευάσετε και να μετρήσετε με ακρίβεια γεωμετρικά σχήματα. Να δημιουργήσετε γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων και μαθηματικά μοντέλα.
2) Να κατανοήσετε μαθηματικές σχέσεις. Να δείτε μια κατασκευή να κινείται.
3) Να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες κειμένου για να γράψετε σημειώσεις και να προετοιμάσετε μαθηματικές παρουσιάσεις.
4) Έχοντας το sketchpad μπορείτε να διερευνήσετε τα μαθηματικά σε όποιο βάθος θέλετε.

Έργο Πλειάδες, ενότητα Αμάλθεια Ι συνέχεια από ενέργεια Οδύσσεια, Έργο Κίρκη
Εξελληνισμός: Πληροφορική Τεχνογνωσία, Εκδόσεις Καστανιώτη
Κατασκευαστής: Key Curriculum Press

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Έχει σταλεί στο σύνολο των σχολικών εργαστηρίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Πρόσθετες Πληροφορίες