Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

3-09-15, 15:16

IQ+, Μαθηματικά Α-Β-Γ Γυμνασίου

iqplus

Το εκπαιδευτικό λογισμικό IQ+, με χρήση προσομοιώσεων και διαδραστικών εφαρμογών, συμβάλλει στην κατανόηση και αφομοίωση της ύλης των Μαθηματικών Γυμνασίου.

 Το εκπαιδευτικό λογισμικό IQ+ περιέχει έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αυστηρά προσαρμοσμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου. Με την εικονογράφηση και την κίνηση των εικόνων και των κειμένων κεντρίζεται το ενδιαφέρον του μαθητή και ενισχύεται η ενεργητική προσέγγισή του στη γνώση. Με τις Προσομοιώσεις, (simulation, application, applets) ο μαθητής θα μπορεί να διερευνά και να πειραματίζεται πάνω στο γνωστικό αντικείμενο. Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας και μετάδοσης της γνώσης, κάνει τις δραστηριότητες διερεύνησης και πειραματισμού αποδοτικές, τόσο για τον μαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό.

Έργο: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας - Γ' Κ.Π.Σ.
Ανάδοχος έργου: Singular Logic

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 186
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι