ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ"

Δίνονται στοιχεία θεωρίας του μαθήματος "Εγκαταστάσεις Ψύξης" για βοήθεια στην επίλυση ασκήσεων. Λεπτομερώς και υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις. Δίνονται ασκήσεις άλυτες για να λυθούν από το μαθητή, καθώς και ερωτήσεις θεωρίας και σωστού λάθους.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Γ' ΕΠΑ.Λ.
  • Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΠΑ.Λ. - Τομέας Μηχανολογίας
  • Τύπος Υλικού: Ασκήσεις
  • Στόχοι: Σκοπός του συγγράμματος είναι να βοηθήσει το μαθητή στις Πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα "Εγκαταστάσεις Ψύξης". Είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι μέτριου επιπέδου μαθητές να μπορούν να λύνουν ασκήσεις εφόσον έχουν κατανοήσει την ουσία του μαθήματος.
  • Μεθοδολογική Προσέγγιση: Οι μαθητές με λίγες γνώσεις στα μαθηματικά θα βοηθηθούν ώστε να είναι σε θέση να λύνουν με ευχέρεια τις ασκήσεις. Επίσης, θα τους δοθούν κίνητρα για να μελετήσουν με όρεξη το μάθημα, αφού θα δουν ότι η επίλυση των ασκήσεων είναι εύκολη υπόθεση.
  • Απαιτούμενη Προετοιμασία: Ο μαθητής να έχει μελετήσει την θεωρία του μαθήματος.
  • Προαπαιτούμενες Δεξιότητες: Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες δεξιότητες.
  • Εισηγητής - Δημιουργός: "Νικόλαος Γ. Χονδράκης, ΠΕ12 Μηχανολόγος Μηχανικός"
  • Ημερομηνία Υποβολής: Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013
Διαβάστηκε 3253 φορές