Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ενδεικτικό παράδειγμα διδακτικής προσέγγισης σε αποσπάσματα από έργα του Θ. Βαλτινού

Ενδεικτικό παράδειγμα διδακτικής-συγκριτικής προσέγγισης των αποσπασμάτων από τα έργα του Θ. Βαλτινού, "Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη" και "Στοιχεία για τη δεκαετία '60", που περιλαμβάνονται στα βιβλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄και Β΄Γυμνασίου αντίστοιχα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Γυμνάσιο, Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Τύπος Υλικού: Προτάσεις Διδασκαλίας
  • Στόχοι: 1.Να κατανοήσουν οι μαθητές την ποικιλία των βιωματικών οπτικών απέναντι στο ζήτημα της μετανάστευσης. 2.Να διερευνήσουν, να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν το κοινωνικό βίωμα του μετανάστη. 3.Να συνειδητοποιήσουν ότι κοινωνικά φαινόμενα όπως αυτά της αποδημίας, της μετανάστευσης ή της ξενιτιάς συνδέονται με συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. 4.Να αντιληφθούν τη σημασία της αλληλογραφίας ως μέσου διαπροσωπικής επικοινωνίας. 5.Να γνωρίσου
  • Εισηγητής - Δημιουργός: "Βεΐκου Χριστίνα, Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γιούρης Ηλίας,δ.φ.,Φιλόλογος αποσπασμένος στο Π.Ι. "
  • Ημερομηνία Υποβολής: Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2008
Διαβάστηκε 1184 φορές