Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γνωριμία με τον Καβάφη

Διδακτικό σενάριο με την καθοδήγηση του οποίου οι μαθητές κατά ομάδες περιηγούνται σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες και συλλέγουν πληροφορίες για τη βιογραφία, την εργογραφία του ποιητή, την κριτική και την απήχηση της ποίησής του. Απαντώντας στις ερωτήσεις των φύλλων εργασίας, οι μαθητές παράγουν σύντομα κείμενα, τα οποία ενοποιούνται σε μικρό τεύχος. Το τεύχος αυτό μοιράζεται σε όλους τους μαθητές.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Γ' Γυμνασίου, Λύκειο, Α' Λυκείου
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Τύπος Υλικού: Προτάσεις Διδασκαλίας
  • Στόχοι: Εξοικείωση με τη διαδικασία διερεύνησης, καλλιέργεια ικανότητας αξιολόγησης πληροφοριών, ανάπτυξη συνεργατικότητας και αυτενέργειας, συνειδητοποίηση διαχρονικότητας καβαφικής ποίησης, συνειδητοποίηση σύνδεσης της εξέλιξης τεχνολογικών μέσων (Η/Υ) με παραδοσιακές φόρμες (ποίηση προηγούμενου αιώνα).
  • Εισηγητής - Δημιουργός: Γκίκα Ματίνα, φιλόλογος
  • Ημερομηνία Υποβολής: Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2007
Διαβάστηκε 642 φορές