Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανάκλαση - Διάθλαση

Πρόκειται για μία προσομοίωση των φαινομένων της ανάκλασης και διάθλασης μονοχρωματικής φωτεινής δέσμης, φτιαγμένη με τη Visual Basic 6. Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει τα δύο οπτικά μέσα στα οποία διαδίδεται η δέσμη, το χρώμα της δέσμης και τη γωνία πρόσπτωσης. Στην οθόνη μπορεί να βλέπει την πορεία της φωτεινής δέσμης τις τιμές των δεικτών διάθλασης, της γωνίας διάθλασης και της κρίσιμης γωνίας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Λύκειο, Γ' Λυκείου
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική
  • Τύπος Υλικού: Υποστηρικτικό Υλικό
  • Εισηγητής - Δημιουργός: ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ04 (01)
  • Ημερομηνία Υποβολής: Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2006
Διαβάστηκε 671 φορές