Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Νόμοι Gay-Lyssac και Charles

Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια διδακτική ώρα για τη διδασκαλία των δύο νόμων ή να διαθέσει μια διδακτική ώρα για κάθε νόμο μια και τα φύλλα εργασίας είναι χωριστά. Οι μαθητές κάνουν εικονικές μετρήσεις για τους νόμους του Charles και Gay-Lyssac. Από τις μετρήσεις και τα αντίστοιχα γραφήματα ζητείται από τους μαθητές να καταλήξουν σε συμπεράσματα..

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Λύκειο, Β' Λυκείου
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική
  • Τύπος Υλικού: Υποστηρικτικό Υλικό
  • Εισηγητής - Δημιουργός: ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ
  • Ημερομηνία Υποβολής: Τρίτη, 30 Μαΐου 2006
Διαβάστηκε 715 φορές