Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δρόμοι της Ερμούπολης

Στο συνοδευτικό αρχείο excel έχουν καταγραφεί οι δρόμοι της Ερμούπολης Σύρου και επιχειρείται η κατηγοριοποίησή τους. Στους πίνακες ταξινομούνται τα ονόματα των δρόμων της Ερμούπολης Σύρου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι υπολογιστικές εφαρμογές μας υποστηρίζουν ιδιαίτερα στη συγκεντρωτική αναπαράσταση, ταξινόμηση και σύγκριση πληροφοριακών στοιχείων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Γυμνάσιο, Γ' Γυμνασίου
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία
  • Τύπος Υλικού: Προτάσεις Διδασκαλίας
  • Εισηγητής - Δημιουργός: ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΤΕΡΕΖΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
  • Ημερομηνία Υποβολής: Τρίτη, 06 Ιουνίου 2006
Διαβάστηκε 555 φορές