Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανάκλαση και Διάθλαση του Φωτός

Με τo PowerPoint οι μαθητές μαθαίνουν τις έννοιες που χαρακτηρίζουν την ανάκλαση και διάθλαση του φωτός ενώ με τις μετρήσεις που παίρνουν από τη χρήση των δύο applets ζητείται να επιβεβαιώσουν τους νόμους της ανάκλασης και διάθλασης. Με τη χρήση των φύλλων Excel και ενός επιπλέον applet αντιλαμβάνονται τις μεταβολές στη ταχύτητα και στο μήκος κύματος του φωτός κατά τη διάθλαση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Λύκειο, Γ' Λυκείου
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική
  • Τύπος Υλικού: Υποστηρικτικό Υλικό
  • Εισηγητής - Δημιουργός: ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  • Ημερομηνία Υποβολής: Τρίτη, 30 Μαΐου 2006
Διαβάστηκε 1049 φορές