Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γραμμική Παλινδρόμηση

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να εντοπίσουν οι μαθητές την αλληλεξάρτηση ή μη των μεταβλητών κάνοντας το διάγραμμα διασποράς , να διακρίνουν την γραμμική εξάρτηση , να αναφερθούν σε προηγούμενες έννοιες όπως στην μέση τιμή , και να διαπιστώσουν πως , με κάποιες προϋποθέσεις, μπορούν να κάνουν προβλέψεις (εκτιμήσεις) για την εξαρτημένη τιμή ψ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Λύκειο, Γ' Λυκείου, ΕΠΑ.Λ., Α' ΕΠΑ.Λ.
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Στατιστική - Πιθανότητες
  • Τύπος Υλικού: Προτάσεις Διδασκαλίας
  • Εισηγητής - Δημιουργός: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  • Ημερομηνία Υποβολής: Δευτέρα, 29 Μαΐου 2006
Διαβάστηκε 796 φορές