Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

9-12-15, 15:31

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για Γυμνάσια σχολικού έτους 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης W.R.O™ Hellas http://wrohellas.gr/ προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σχολικού έτους 2015-2016 αποκλειστικά για μαθητές Γυμνασίου, που θα ξεκινήσει τέλη Νοεμβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2016. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά Γυμνασίου τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα έχει θέμα:

«Ο Όμηρος συναντά τη Ρομποτική»

Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης W.R.O™ Hellas http://wrohellas.gr/ λειτουργεί με όραμα την τεχνολογική καινοτομία σε τομείς των νέων τεχνολογιών και της ρομποτικής. Η ρομποτική είναι βασική κινητήρια δύναμη για τη μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας και κατ’ επέκταση της Ευρώπης. Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι η δραστηριότητα που πραγματοποιείται κυρίως με την ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των μαθητών.

Στοιχεία για το Διαγωνισμό
Οι εκπαιδευτικοί, ως προπονητές των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή, έχουν δικαίωμα να σχηματίσουν όσες ομάδες επιθυμούν. Η κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 3 έως 6 μαθητές.
Οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τα εκπαιδευτικά πακέτα για να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να κατασκευάσουν μια ολοκληρωμένη ρομποτική κατασκευή-μοντέλο, η οποία θα πρέπει να προσομοιώνει το θέμα του διαγωνισμού «Ο Όμηρος συναντά τη Ρομποτική».
Οι συμμετέχοντες θα διαγωνισθούν πρώτα στους περιφερειακούς διαγωνισμούς. Είκοσι πέντε (25) εκπαιδευτικά πακέτα LEGO Mindstroms EV3, με οδηγίες και υλικά (όπως επεξεργαστή, αισθητήρες και δομικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της κατασκευής), θα δοθούν χορηγικά με ευθύνη των υπευθύνων σε κάθε περιφέρεια και σε συγκεκριμένα σχολεία, ακολουθώντας αντικειμενικά κριτήρια επιλογής.
Ο διαγωνισμός συνδυάζει την τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα, όπως ο μηχανισμός των Αντικυθήρων και η προσπάθεια κατασκευής του σήμερα από τους μαθητές με σκοπό σημαντικές κατασκευές να εκτεθούν και σε σχολεία που δε συμμετείχαν στο διαγωνισμό.
Επίσης, οι μαθητές καλούνται να κινηθούν στο Λαβύρινθο, όπως ο Θησέας, με σκοπό να εξέλθουν δίχως να τους «κατασπαράξει» ο Μινώταυρος!

Εκπαίδευση και Αξιολόγηση ομάδων
Ειδικά εκπαιδευμένοι συνεργάτες του W.R.O. Hellas θα οργανώσουν σε συνεργασία με την εκάστοτε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς ανά περιφέρεια, με στόχο να τους ενημερώσουν για το σχεδιασμό και την κατασκευή του ρομποτικού μοντέλου.
Η αξιολόγηση του έργου κάθε ομάδας θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη επιτροπή ειδικών επιστημόνων. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, πληροφορίες για τον τελικό, κανόνες, όροι & υποχρεώσεις, καθώς και το σύνολο της πληροφορίας του εξελισσόμενου διαγωνισμού θα αναρτώνται στο www.wrohellas.gr.

Μοναδικά πλεονεκτήματα της συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, σχηματίζοντας ομάδες, μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με σκοπό τη δημιουργική επίλυση ποικίλων προβλημάτων, την ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση, τη δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης, κάνοντας χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας διάδοσης της νέας εκπαιδευτικής μεθόδου STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) στον τρόπο διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Μακροπρόθεσμα, η STEM μπορεί να δώσει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε διαδραστικές δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο e-mail: info_at_WROHellas.gr (αντικαταστήστε το _at_ με @), στην ιστοσελίδα www.wrohellas.gr, καθώς και στο τηλέφωνο 210-67.79.800.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Διαβάστηκε 4172 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 9-12-15, 15:41