Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι μαθητές, στη β' φάση του ταξιδιού θα μάθουν να μελετούν το χάρτη της Αγγλίας και να αναγνωρίζουν πόλεις και άλλα πληροφοριακά στοιχεία στα Αγγλικά. Θα εξοικειωθούν με την κατανόηση γραπτού αυθεντικού κειμένου. Θα μάθουν να συλλέγουν πληροφορίες για να συμπληρώσουν ένα πίνακα και στο τέλος να γράψουν μία παράγραφο.

Οι μαθητές θα συνεχίσουν τη μελέτη χάρτη (που είχαν ξεκινήσει από τα προηγούμενα μαθήματα) και θα έρθουν σε επαφή με το Λονδίνο και τα αξιοθέατά του. Θα εξοικειωθούν με την κατανόηση γραπτού αυθεντικού κειμένου. Θα μάθουν να συλλέγουν πληροφορίες για να απαντήσουν σε ερωτήσεις, καθώς και να συμπληρώνουν ένα πίνακα. Θα εκφράσουν προφορικά τις επιλογές τους και τέλος θα γράψουν μία παράγραφο.

Δραστηριότητα βασισμένη στον Ξένιο (μικρόκοσμος UK Towns) και στο Internet. Οι μαθητές μέσα από διάφορες δραστηριότητες γνωρίζουν τις κυριότερες πόλεις της Μ. Βρετανίας.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ολοκληρώνει την Ενότητα 10 της μεθόδου "Bien Joué 1" που διδάσκεται στη Β΄ΓΣ. Διαπραγματεύεται μία συγκριτική ματιά σε δύο πολύ γνωστές σαλάτες:μία γαλλική & μία ελληνική και έχει έντονα το στοιχείο της διαπολιτισμικότητας, ζητούμενο στη διδασκαλία /εκμάθηση της ξένης γλώσσας για κάθε καθηγητή Ξένων Γλωσσών.

"Δραστηριότητα βασισμένη στον Ξένιο για τη διαμονή σε ξενοδοχείο και το κλείσιμο ενός δωματίου, σε συνέχεια της 3ης ενότητας του Bien Joue 2 ή του Tempo 1.
"

This is a listening comprehension activity based on the video modules of the book Enterprise Plus 3

This is a listening comprehension activity based on the video modules of the book Enterprise Plus 4

Οι μαθητές πλοηγούνται σε γαλλόφωνους ιστοχώρους, συλλέγοντας πληροφορίες για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, τις διάφορες εκδηλώσεις της γιορτής και το χωριό του Αγίου. Διαλέγουν ευχετήριες κάρτες. Επισκέπτονται εικονικά τον «Τοίχο με τα σ’αγαπώ», όπο

Οι μαθητές με τη χρήση του διαδικτύου γνωρίζουν μερικά από τα ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων στις γερμανόφωνες χώρες. Διαβάζουν και κατανοούν κείμενα, παραγάγουν γραπτό λόγο, εξασκούνται στη χρήση λεξιλογίου, μαθαίνουν τραγούδια.

Οι μαθητές θα διαβάσουν ένα γράμμα για τις συνήθειες ενός προσώπου και θα κάνουν εξάσκηση στον απλό ενεστώτα με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Θα συμπληρώσουν πληροφορίες σε ένα διάγραμμα και θα δημιουργήσουν ένα διάλογο. Τέλος θα περιγράψουν σε μία παράγραφο τις καθημερινές τους ασχολίες.

Μία άσκηση που προσφέρεται σαν υποστηρικτικό υλικό για την ενότητα 3 του σχολικού βιβλίου Funway English.

Οι μαθητές έχουν μπροστά τους τον χάρτη της Αγγλίας και μετακινώντας ένα τρενάκι επισκέπτονται διάφορες πόλεις. Εμφανίζεται μία φωτογραφία από την κάθε πόλη και μία λεζάντα που δίνει πληροφορίες για αυτήν.

Οι μαθητές, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, αναζητούν, καταγράφουν και επεξεργάζονται πληροφορίες για την πολιτική, οικονομική, κοινωνική ζωή και τον πολιτισμό της ελληνιστικής εποχής.

Επανάληψη των κυριότερων σημείων του κειμένου 322a – 324c, μέσα από τα επιχειρήματα και τις ερμηνείες που δίδονται στο εκπαιδευτικό λογισμικό της Γραμματείας Νέας Γενιάς «Λογανάλυση».