Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σχέδιο μαθήματος, φύλλο εργασίας μαθητών και καθηγητή, συνοδευτικο υλικό: πολύπλευρη δραστηριοτητα με στόχους γλωσσικούς, γνωστικούς,πολιτισμικούς, επικοινωνιακούς, τεχνολογικούς.

Η δραστηριότητα αρχίζει με την παρουσίαση του βασικού λεξιλογίου, καλύπτοντας έτσι τις «ελλείψεις» των μαθητών, μια και το θέμα της δραστηριότητας δεν εντάσσεται στην «ύλη» τους. Στην συνέχεια οι μαθητές, μέσα από μία σειρά διαφανειών, που ακολουθούν ενη

Με την ολοκλήρωση της 12ης ενότητας από την διδακτική μέθοδο BIEN JOUÉ 1, οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν στην οργάνωση δραστηριοτήτων σχετικά με την ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, (LA FÊTE DES MÈRES), συνδυάζοντας με αυτό τον τρόπο, στα πλαίσια του μαθήματος της Ξένης γλώσσας, την πολιτισμική προσέγγιση με την αξιοποίηση των νέων γλωσσικών στοιχείων.

Οι μαθητές περιηγούνται σε μια γαλλική ιστοσελίδα με θέμα τον «καιρός». Στόχοι της δραστηριότητας είναι η εμπέδωση του σχετικού με τον καιρό λεξιλογίου, η συνεργασία των μαθητών για την συμπλήρωση του φύλλου εργασίας, η αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφο

Η διδασκαλία αυτή έχει επικοινωνιακό στόχο την έκφραση των προτιμήσεων και ως παράπλευρο στόχο την επαφή με το σύγχρονο γαλλικό κινηματογράφο. Μετά την προβολή επιλεγμένου αποσπάσματος της ταινίας Le fabuleux destin d’ Amélie Poulain παρουσιάζονται στο

Ενότητα του Bien Joué I. Διαπραγματεύεται μία ολοκληρωμένη παρουσίαση σε Power Point με παράλληλη σύνδεση με το διαδίκτυο με τη βοήθεια δεσμών. Στόχος είναι να εμπλουτίσουν οι μαθητές το λεξιλόγιο τους με όρους που αφορούν στις μορφές κατοικίας εξωτερικά, στους διάφορους εσωτερικούς χώρους, στα έπιπλα και στα εξαρτήματα του κάθε χώρου. Παράλληλα επαναλαμβάνουν τους τοπικούς προσδιορισμούς.

Δραστηριότητα βασισμένη στον Ξένιο, σχετική με τη Γαλλική κουζίνα.

Οι μαθητές αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου στη διδασκαλία των Λατινικών συμπληρωματικά με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας.

Πρόκειται για μία καθοδηγούμενη δραστηριότητα στην διάρκεια της οποίας οι μαθητές αξιοποιώντας το Διαδίκτυο και το Λογισμικό ΞΕΝΙΟΣ θα εμπεδώσουν θέματα Γραμματικής σχετικά με τη χρήση του μεριστικού άρθρου, και την άρνηση. Το λεξιλόγιο αναφέρεται στη στη διατροφή και αξιοποιείται η ενότητα 4 του Λογισμικού ΞΕΝΙΟΣ με τίτλο BOIRE ET MANGER.

Δραστηριότητα βασισμένη στο Internet, σχετική με τη Γαλλική κουζίνα.

Οι μαθητές γνωρίζουν τα αξιοθέατα του Λονδίνου.

Μία άσκηση που προσφέρεται σαν υποστηρικτικό υλικό για την ενότητα 2 (μάθημα 3) του σχολικού βιβλίου Funway English 2.

Μία άσκηση που προσφέρεται σαν υποστηρικτικό υλικό για την ενότητα 3 του σχολικού βιβλίου Funway English. Εξάσκηση στις προσωπικές αντωνυμίες.

Eίναι μια καθοδηγούμενη δραστηριότητα που σκοπό έχει να κατανοήσουν οι μαθητές τις μετρικές σχέσεις στον κύκλο.