Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Eίναι μια καθοδηγούμενη δραστηριότητα που σκοπό έχει να κατανοήσουν οι μαθητές τις επίκεντρες και εγγεγραμμένες γωνίες και τις μετρικές σχέσεις που τις συνδέουν.

Ελεύθερο λογισμικό αξιολόγησης-εξάσκησης και αποθήκευσης δεδομένων.

Οι μαθητές θα μάθουν να μελετούν το χάρτη της Ευρώπης και να αναγνωρίζουν τα κράτη και τις πρωτεύουσές τους στα Αγγλικά. Θα εξοικειωθούν με την κατανόηση γραπτού αυθεντικού κειμένου. Θα μάθουν να συλλέγουν πληροφορίες για να συμπληρώσουν ένα πίνακα και στο τέλος να γράψουν μία παράγραφο.

Είναι μια καθοδηγούμενη δραστηριότητα στην οποία καλούνται οι μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες σε ηλεκτρονικά περιοδικά και να συμμετάσχουν σε γαλλόφωνα Forums στοχεύοντας στην καλλιέργεια των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων.

Πρόκειται για εισήγηση στο πλαίσιο Διημερίδας για την Τεχνολογία που έγινε στην Αθήνα την 1 και 2 Απριλίου 2005. Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωσή της είχαν οι τρεις Σχολικοί Σύμβουλοι τεχνικών ειδικοτήτων της Α΄ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αθήνας Εμμ. Κακάρογλου (ΠΕ12 Μηχανολόγων), Γ. Κιούσης (ΠΕ14 Γεωπόνων) και Στ. Πάγκαλος (ΠΕ12 Ηλεκτρολόγων), ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία πολλών καθηγητών, που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας σε Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια.

Παρουσίαση για τη ζωή και το έργο του

Είναι μία δραστηριότητα όπου οι μαθητές εξασκούν την ικανότητα κατανόησης άγνωστου κειμένου στα Αγγλικά και τη συλλογή πληροφοριών για τον συγκεκριμένο ήρωα μέσα από ένα υπερκείμενο

Είναι μια διδακτική πρόταση όπου οι μαθητές χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισμικό αναζητούν και αξιολογούν πληροφορίες για να κατανοήσουν και να συνθέσουν τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της υπο εξέταση εποχής

The students practice listening and reading comprehension skills. They fill in exercise worksheets and through the songs they are given the stimuli to express their opinion and discuss class management problems.

Μέσα από την πλοήγηση στις διαφάνειες της παρουσίασης Joyeux Noël … à la française προσφέρουμε στους μαθητές την δυνατότητα να γνωρίσουν ένα βασικό λεξιλόγιο σχετικό με τα Χριστούγεννα και να ενημερωθούν για την Ιστορία των Χριστουγέννων και την Ατμόσφαιρα που επικρατεί τις ημέρες αυτές στην Γαλλία και όχι μόνο. Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με δύο διαδραστικές ασκήσεις μέσα από τις οποίες αξιολογούμε τις καινούργιες «γνώσεις» που απόκτησαν οι μαθητές μας.
Στο τέλος προσκαλούμε τους μαθητές να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.monperenoel.net και να παίξουν (Σας συμβουλεύουμε να κάνετε exctract τα αρχεία πριν τα επεξεργαστείτε).

Οι μαθητές γνωρίζουν βιογραφικά στοιχεία από τη ζωή του ποιητή. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗ. Ανάγνωση και επεξεργασία του ποιήματος « IF» του Kipling σε συνδυασμό με το 1ο είδος υποθετικού λόγου.

Είναι μια κατασκευή "γνωστή" μονο που εδώ χρησιμοποιείται ένα νέο καθημερινό υλικο που είναι ο δίσκος CD
Η δραστηριότητα περιλαμβάνει προσομοίωση κίνησης σωματιδίων σε Ο.M.Π που εριορίζεται στο χώρο ενός ορθογωνίου. Η κίνηση μπορεί να γίνει: 1) Κάθετα στις δυναμικές γραμμές του πεδίου 2)υπό γωνία, με δυνατότητα μεταβολής των εξής μεγεθών: ένταση μαγνητικού πεδίου, φορτίο, αρχική ταχύτητα, αρχική θέση σωματιδίου και μόνο για την δεύτερη προσομοίωση κατεύθυνση ταχύτητας. Οι δύο προσομοιώσεις συνδέονται μεταξύ τους με κουμπιά.
Πρόκειται για εισήγηση στο πλαίσιο Διημερίδας για την Τεχνολογία που έγινε στην Αθήνα την 1 και 2 Απριλίου 2005. Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωσή της είχαν οι τρεις Σχολικοί Σύμβουλοι τεχνικών ειδικοτήτων της Α΄ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αθήνας Εμμ. Κακάρογλου (ΠΕ12 Μηχανολόγων), Γ. Κιούσης (ΠΕ14 Γεωπόνων) και Στ. Πάγκαλος (ΠΕ12 Ηλεκτρολόγων), ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία πολλών καθηγητών, που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας σε Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια.