Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δραστηριότητα βασισμένη στο Internet. Οι μαθητές ταξιδεύουν εικονικά με το μετρό της Ν. Υόρκης και επισκέπτονται το Central Park.

Στην διάρκεια της διαφοροποιημένης αυτής διδασκαλίας καλούμε τους μαθητές, ακολουθώντας το εκπαιδευτικό σενάριο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η συγκεκριμένη διδασκαλία, να ακολουθήσουν τα βήματα του συνοδευτικού Φύλλου Εργασίας και να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του κομμωτηρίου του David Gabriel στο Παρίσι. Οι μαθητές πλοηγούνται εικονικά στους χώρους του κομμωτηρίου, επιλύουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες και στο τέλος στέλνουν το δικό της μήνυμα που θα προστεθεί στο Livre d’Or του εικονικού Salon de Coiffure. Η δραστηριότητα προτείνεται για τον Τομέα Αισθητικής-Κομμωτικής, Τμήμα Κομμωτικής Τέχνης.

Μία άσκηση που προσφέρεται σαν υποστηρικτικό υλικό για την ενότητα 3 του σχολικού βιβλίου Funway English.

Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για την παρουσίαση σχετικού λεξιολογίου και παράλληλη άσκηση της ακουστικής και προφορικής δεξιότητας των μαθητών.

Δραστηριότητα βασισμένη στο Internet. Οι μαθητές ταξιδεύουν εικονικά με το μετρό του Παρισιού και επισκέπτονται ορισμένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα του.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα culture capture.

Students read letters to an advice column and write suggestions and advice.

Οι μαθητές επισκέπτονται εικονικά μια πόλη, σχεδιάζουν μια ημερήσια εκδρομή και στέλνουν ένα e-mail ή e-κάρτα στους φίλους τους στην Ελλάδα περιγράφοντας την εκδρομή τους και τα αξιοθέατα της πόλης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (25-5-2000)

Σχέδιο δράσης που υποβάλλεται ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης, 21/22 Ιουνίου 2002

This is a writing activity based on the ED software.The purpose is for students to learn to read for gist and to write using vocabulary of complaint

Τα παραμύθια εξάπτουν τη φαντασία των μαθητών και μπορούν να υποστηρίξουν σημαντικά τις ικανότητες έκφρασής τους. Το διαδίκτυο περιλαμβάνει πλήθος παραμυθιών που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της γαλλικής. Η δραστηριότητα αυτή προτείνει στρατηγικές που στοχεύουν στην εργασία των μαθητών σε ομάδες και στην ανάπτυξη των προφορικών δεξιοτήτων τους. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Le français dans le monde, No 332, 3/2004.

E-learning is a very promising way of delivering training and is broadly used in tertiary education. Although e-learning has a great potential, it is still at its starting point in Greece. The present paper describes the experiences we obtained from teaching the Human – Computer Interaction course in the Computer Science Department of Aristotle University of Thessaloniki. Blackboard has been used as the main platform for e-learning. The presented qualitative and quantitative facts reveal the power of e-learning and assure a greater level of success and efficiency after the enrichment of the current course and the development of new online courses.

Να διαπιστώσουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της εξαναγκασμένης ταλάντωσης