Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δυνατότητα ανάμιξης διαλυμάτων, υπολογισμού συγκεντρώσεων των νέων διαλυμάτων που προκύπτουν.

Στη δραστηριότητα αυτή προσφέρεται η δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης των πληροφοριών στον υπολογιστή, καθώς και τη λειτουργία του κώδικα ASCII. Να μπορούν να μετατρέπουν έναν αριθμό από τη δεκαδική του μορφή στην αντίστοιχη δυαδική και αντίστροφα και τέλος να καταλάβουν τον τρόπο αποθήκευσης και ανάκτησης χαρακτήρων στον Η/Υ.

Το μάθημα αυτό προτείνεται ως επανάληψη της ενότητας του αναπνευστικού συστήματος και αναφέρεται αποκλειστικά στον άνθρωπο. Στο φύλλο εργασίας υπάρχουν και οδηγίες χρήσης του λογισμικού κατάλληλες για την άμεση εφαρμογή της διδασκαλίας. Οι επαναληπτικές έννοιες αναφέρονται στην εισπνοή και εκπνοή, το ρόλο του διαφράγματος, την αναπνευστική οδό, την ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες, τη μεγάλη και μικρή κυκλοφορία του αίματος.

Οι μαθητές\τριες στη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας αποφασίζουν για τη σειρά των στίχων διαφόρων ποιημάτων που περιλαμβάνονται σε σχολικά εγχειρίδια. Χωρίς τη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού αναλαμβάνουν το ρόλο των ομιλητών και ακροατών και προβληματίζονται για τον τρόπο με τον οποίο συντέθηκαν τα ποιήματα.
Οι μαθητές\τριες ασχολούνται με την άντληση πληροφοριών για την καθημερινή ζωή κατά την κλασική εποχή μέσα από την παρατήρηση αγγειογραφίας.
Το μάθημα παραδίδεται με τη βοήθεια του Ms Powerpoint & γίνεται σύντομη αξιολόγηση μέσω αμφίδρομης άσκησης. Την επόμενη ώρα οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες ανατρέχουν σε ιστορικού περιεχομένου ιστοσελίδες του Διαδικτύου & συμπληρώνουν φύλλο εργασίας.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας, στόχος της οποίας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις που έχουν οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της μνήμης των υπολογιστών.

Καθοδηγούμενη δραστηριότητα για την αντίστροφη συνάρτηση. Με τη βοήθεια ενός λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας όπως το Geometer's Sketchpad οι μαθητές θα καταλήξουν στο συμπέρασμα της συμμετρικής σχέσης ως προς τη διχοτόμο της α΄ γωνίας ( ψ = χ) της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f και της γραφικής παράστασης της αντίστροφης συνάρτησης.

Καθοδηγούμενη περιήγηση με θέμα την άνωση και την πλεύση, με χρήση φύλλου εργασίας και με το λογισμικό "Ανακαλύπτω τις μηχανές"

Το συγκεκριμένο κείμενο προέκυψε από έρευνα στην ελληνική αλλά κυρίως στη διεθνή βιβλιογραφία με σκοπό τον εντοπισμό συστημάτων αξιολόγησης προσπαθειών μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, κυρίως μεταξύ εταιρειών.
Ανακοίνωση στην 1η Επιστημονική Ημερίδα Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας ‘Διοίκηση Τεχνολογίας και Επιχειρησιακό Περιβάλλον’, 14 Μαΐου2008, Νάουσα.

http://mt.uom.gr/public_files/File/general/epim1/ProgrammaFoititikwnErgasiwn.doc

Στο άρθρο αναφέρονται οι υπηρεσίες: WWW, E-mail, Mailing Lists, Newsgroups, Electronic Journals, Online λεξικά, Thesaurus, Μεταφραστές και Search Engines και χρήσιμες συνδέσεις, συμβουλές και τρόποι αξιοποίησης τους στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.

Πρόκειται για εισήγηση στο πλαίσιο Διημερίδας για την Τεχνολογία που έγινε στην Αθήνα την 1 και 2 Απριλίου 2005. Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωσή της είχαν οι τρεις Σχολικοί Σύμβουλοι τεχνικών ειδικοτήτων της Α΄ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αθήνας Εμμ. Κακάρογλου (ΠΕ12 Μηχανολόγων), Γ. Κιούσης (ΠΕ14 Γεωπόνων) και Στ. Πάγκαλος (ΠΕ12 Ηλεκτρολόγων), ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία πολλών καθηγητών, που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας σε Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια.
Παρουσίαση της μεθοδολογίας επίλυσης δύσκολης άσκησης αρμονικής ταλάντωσης με την βοήθεια προσομοίωσης. Καθοδηγούμενα στάδια ενεργειών μέσα από φύλλο εργασίας επαληθεύουν την θεωρητική λύση και καταλήγουν στην διατύπωση μιας γενικής πρότασης για την αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων.