Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Συμπληρώστε το σταυρόλεξο πατώντας με το ποντίκι του υπολογιστή πάνω στον αριθμό που θέλετε κάθε φορά. Οι απαντήσεις σας θα πρέπει να γράφονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα στα πεδία που θα εμφανίζονται. Πατήστε τη λέξη Εισαγωγή για να εισάγονται οι λέξεις στο σταυρόλεξο.

     1    2      
3               
               
   4            
               
 5       6       
7               
        8       
               
               
               
               
9               
               

3Ένα από τα ιερά πλοία των Αθηναίων
4Αθηναίος στρατηγός. Ανακλήθηκε από τη σικελική εκστρατεία
6Στα λατομεία της οι Αθηναίοι πέθαναν από τις κακουχίες (ονομαστική)
7Με την ειρήνη αυτή τελείωσε η πρώτη περίοδος του πελοποννησικού πολέμου (ονομαστική)
8Εξαιτίας του πέθανε ο Περικλής
9Μεγάλη συμμαχία αντίπαλη της αθηναϊκής κατά τον πελοποννησιακό πόλεμο

1Έγραψε την ιστορία του πελοποννησικού πολέμου
2Το ψήφισμα αυτό θεωρείται μία από τις αφορμές του πελοποννησικού πολέμου
4Έτσι ονομάστηκε ο πελοποννησιακαός πόλεμος στην πρώτη του φάση
5Σ' αυτούς τους ποταμούς καταστράφηκε ο αθηναϊκός στόλος