ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ

Συμπληρώστε το σταυρόλεξο πατώντας με το ποντίκι του υπολογιστή πάνω στον αριθμό που θέλετε κάθε φορά. Οι απαντήσεις σας θα πρέπει να γράφονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα στα πεδία που εμφανίζονται. Για να εισάγονται οι λέξεις που πληκτρολογείτε στο σταυρόλεξο, πατάτε τη λέξη Εισαγωγή.

1               
  2 3     4       
               
     5      6  7  
               
8               
     9          
               
       10        
               
               
     11          
               
   12            

2Το σώμα αυτό χειριζόταν θέματα εξωτερικής πολιτικής στην αρχαία Αθήνα (ονομαστική, θηλ.)
4Οι δούλοι στην αρχαία Σπάρτη
5Έτσι ονομαζόταν η Εκκλησία του δήμου της αρχαίας Αθήνας
8Μεγάλο λαϊκό δικαστήριο της αρχαίας Αθήνας
9Ο θεμελιωτής της αθηναϊκής δημοκρατίας
11Μεγάλος Αθηναίος νομοθέτης του 594 π.Χ.
12Σειρά νόμων που διέγραψαν τα αγροτικά χρέη των φτωχών Αθηναίων

1Οι σπουδαιότεροι άρχοντες του αθηναϊκού κράτους
3Το μέτρο αυτό ίσχυε στην αρχαία Αθήνα ως προληπτικό για την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος
4Η εξουσία τους ήταν πολύ μεγάλη στην αρχαία Σπάρτη (ονομαστική πληθ.)
5Και σήμερα τα αυστηρά μέτρα τα λέμε με το όνομά του (Αθηναίος νομοθέτης, ονομαστική)
6Αθηναίοι πολίτες που δεν είχαν ιδιοκτησία
7Η απομάκρυνση των ξένων από την αρχαία Σπάρτη
10Η συνέλευση των πολιτών στην αρχαία Σπάρτη