ΟΙ ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

Συμπληρώστε το σταυρόλεξο πατώντας με το ποντίκι του υπολογιστή πάνω στον αριθμό που θέλετε κάθε φορά. Πληκτρολογήστε τις λέξεις στα πεδία που εμφανίζονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Πατήστε τη λέξη Εισαγωγή για να εισαχθούν οι λέξεις στο σταυρόλεξο.

1                
                
      2          
3                
                
   4             
  5              
                
          6 7     
                
      8          
                
 9 10         11     
                
    12            
                
                

1Με την επιμονή του στρατηγού αυτού αντιμετωπίστηκαν οι Πέρσες στο στενό της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. (ονομαστική)
3Πέρσης στρατηγός που πολέμησε στη μάχη των Πλαταιών το 479 π.Χ.
5Πολέμησαν μαζί με τους Σπαρτιάτες στις Θερμοπύλες
6Πέρσης βασιλιάς που εξεστράτευσε εναντίον των Ελλήνων το 480 π.Χ.
8Η ναυμαχία αυτή έκρινε τον πόλεμο Ελλήνων και Περσών στη θάλασσα (ονομαστική)
9Αθηναίος τραγικός ποιητής που πολέμησε στη Σαλαμίνα
11Σε αυτή τη ναυμαχία νικήθηκε ο ιωνικός στόλος από τον περσικό το 494 π.Χ. (γενική)
12Δικό του είναι το επίγραμμα για τη μάχη στο Μαραθώνα (γενική)

1Σε αυτή τη μάχη αναδείχθηκε η φιλοπατρία και η αυτοθυσία των Σπαρτιατών (γενική)
2Στη στρατηγική του οφείλεται η νίκη των Ελλήνων στο Μαραθώνα (ονομαστική)
4Σπαρτιάτης βασιλιάς που πολέμησε στη μάχη των Θερμοπυλών
7Το όνομά του είναι συνώνυμο της προδοσίας (ονομαστική)
10Σε αυτή τη μάχη οι Έλληνες νίκησαν τους Καρχηδόνιους το 480 π.Χ.(ονομαστική)