ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

“ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ”

Εξειδικευμένο Κέντρο

 

 

 

 

 

 

Μεσολογγίου 4 -6, 15236 Ν. Πεντέλη

τηλ. (01) 6138150 – 8044812

φαξ (01) 8031196

E-Mail: marg@aias.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. Τι είναι το "Μαργαρίτα". 2

 

ΙΙ. Τι προσφέρουμε – Ποιους εξυπηρετούμε. 3

 

ΙΙΙ. Πού βρισκόμαστε – πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας. 3

 

IV. Το πρόγραμμα του “Μαργαρίτα”. 4

 

V. Τα τμηματα του “Μαργαρίτα”: 5

     1. Η Επαγγελματική Κατάρτιση. 5

     2. Η Επαγγελματική Ασκηση. 7

 

VI. Η προώθηση στην απασχόληση: 9

Μαθητεία σε χώρους εργασίας, επαγγελματική αποκατάσταση. 9

 

VII. Η στήριξη του προγράμματος: 10

Συνοδευτικές – Υποστηρικτικές Υπηρεσίες. 10

 

VIII. Ευκαιρίες ανάπτυξης:  Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 11

 

 

Ι. Τι είναι το "Μαργαρίτα"

 

Το “Μαργαρίτα” είναι ένα Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Άσκησης για νέους και νέες με νοητική υστέρηση. Ιδρύθηκε το 1979  με την πρωτοβουλία μιας μητέρας παιδιού με ειδικές ανάγκες. Είναι ΝΠΙΔ και  φορέας του είναι το Ειδικώς Αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Σωματείο “Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής”. Οι οικονομικοί του πόροι προέρχονται από την Νομαρχία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και από δωρεές. Από το 1981 επωφελείται από τα προγράμματα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΙΙ. Τι προσφέρουμε – Ποιους εξυπηρετούμε

 

Το “Μαργαρίτα” προσφέρει Επαγγελματική Κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες ατόμων με μέση και ελαφρά νοητική υστέρηση. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

Αυτοί που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Κέντρο μας πρέπει να είναι μεταξύ 14 και 21 ετών. Η εισαγωγή γίνεται μετά από αξιολόγηση από ομάδα ειδικών που αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και ειδική παιδαγωγό. 

 

ΙΙΙ. Πού βρισκόμαστε – πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας

 

Το “Μαργαρίτα” βρίσκεται στην οδό Μεσολογγίου 4-6 στη Νέα Πεντέλη.

Τα τηλέφωνά μας είναι: 80 44 812 και  61 38 150. Μπορείτε να μας στείλετε φαξ στον αριθμό 80 31 196 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση marg@aias.net

 

 

 

 

 

IV. Το πρόγραμμα του “Μαργαρίτα”

 

 

 

Κύριος στόχος του προγράμματος:  Η αυτονομία

 

Το πρόγραμμα που εφαρμόζει το Κέντρο μας συνδυάζει την άσκηση στις δεξιότητες ζωής με την επαγγελματική κατάρτιση. Η επαγγελματική κατάρτιση στο “Μαργαρίτα” είναι μέρος μιας παιδαγωγικής διαδικασίας που στοχεύει  στην  ολοκλήρωση της προσωπικότητας. Στόχος όλων των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων μας είναι να οδηγήσουμε τον σπουδαστή στη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία. Να τον προετοιμάσουμε έτσι ώστε να μπορεί να φροντίζει τον εαυτό του, να κυκλοφορεί μόνος του, να είναι σε θέση να εργαστεί σε δουλειές που του ταιριάζουν, να γνωρίζει τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του. Και αν οι δυσκολίες του είναι μεγάλες, το πρόγραμμα θα τον βοηθήσει να χρειάζεται στο μέλλον λιγότερη στήριξη από την οικογένεια, θα τον προετοιμάσει για να ζήσει και να εργαστεί με αξιοπρέπεια σε ένα προστατευμένο περιβάλλον.

 

 

 

 

V. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ “ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ”:

 

 

1. Η Επαγγελματική Κατάρτιση

 

Στο Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης φοιτούν 32 σπουδαστές. Δεκτοί γίνονται νέοι και νέες από 14 - 21 ετών.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν αρχικά

τα δύο Εργαστήρια της Προκατάρτισης: σ’ αυτή τη φάση γίνεται εκπαίδευση για την ενσωμάτωση κοινωνικών κανόνων με στόχο την οργάνωση της συμπεριφοράς, άσκηση σε δεξιότητες ζωής και σε βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση.

Στα επόμενα τρία χρόνια μπορούν να παρακολουθήσουν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους , ένα ή  και περισσότερα από τα :

Επαγγελματικά Εργαστήρια:

 

§       Εργαστήριο  Φυτοτεχνίας / Βοηθών κηπουρών:  εκπαίδευση σε εργασίες υπαίθρου και θερμοκηπίου και σε επεξεργασία προϊόντων.

§       Εργαστήριο Πλυντήρια / Σιδερωτήρια: εκπαίδευση στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα ιματισμού.

§       Εργαστήριο Πλεκτικής: εκπαίδευση σε ηλεκτροκίνητες και χειροκίνητες πλεκτικές μηχανές.

§       Εργαστήριο Γραφειακής Στήριξης / Κλητήρων: εκπαίδευση σε βασικές εργασίες γραφείου

§       Εργαστήριο Εστίασης (Catering)

 

Οι ομάδες αποτελούνται από 5 έως 6 σπουδαστές. Αυτός ο αριθμός δίνει την δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας και συγχρόνως επιτρέπει να γίνεται άσκηση σε πολύπλοκες δραστηριότητες (πχ μαγειρική και κυκλοφοριακή αγωγή) με επαρκή εποπτεία.

Η κατάρτιση στους διάφορους επαγγελματικούς τομείς αποτελεί μέρος μόνο της εκπαίδευσης. Κεντρικός στόχος του παιδαγωγικού σχεδιασμού μας είναι η εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων ζωής. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα απαρτίζεται κατά 50% από δραστηριότητες που συμβάλλουν στην αυτονομία του ατόμου με νοητική υστέρηση.  Η άσκηση γίνεται πάντα με ρεαλιστικό τρόπο, σε πραγματικές συνθήκες ζωής και ποτέ σε αφηρημένο επίπεδο.

 

 

Οι κύριοι τομείς άσκησης στις δεξιότητες ζωής είναι :

 

§       Αυτοεξυπηρέτηση : άσκηση στην ατομική καθαριότητα και στο ντύσιμο

§       Μαγειρική-νοικοκυριό : άσκηση στην παρασκευή απλών φαγητών και ροφημάτων, γνώσεις για τα τρόφιμα, καθαριότητα, σερβίρισμα, χρησιμοποίηση συσκευών κουζίνας.

§       Κυκλοφοριακή αγωγή : άσκηση στον προσανατολισμό, στη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, στις αγορές από καταστήματα, στην πληρωμή λογαριασμών, στη χρήση υπηρεσιών (ταχυδρομείο, τράπεζα)

§       Συντήρηση σχολικών γνώσεων : συντήρηση γνώσεων στην ανάγνωση, γραφή και αριθμητική  με δραστηριότητες που είναι ενσωματωμένες οργανικά στο υπόλοιπο πρόγραμμα (αγοροπωλησίες σε περίπτερο που λειτουργεί στα διαλείμματα, χρησιμοποίηση του εσωτερικού ταχυδρομείου, έκδοση μαθητικού περιοδικού κ.α.)

§       Κοινωνικά μαθήματα : ανάπτυξη βασικών εννοιών και κοινωνικών γνώσεων σε θέματα όπως κυκλοφορία, κίνδυνοι στο σπίτι, υγιεινή του σώματος, σεξουαλική αγωγή κ.α.

§       Άσκηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων : ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην επικοινωνία και στην κοινωνική συναλλαγή μέσω μικρών ομάδων και γενικών συνελεύσεων και ενεργό εμπλοκή των σπουδαστών στη λειτουργία του Εργαστηρίου

§       Εξωτερικά ψυχαγωγικά προγράμματα : εκδηλώσεις όπως εκδρομές, ταξίδια , επισκέψεις σε θέατρα και κινηματογράφους και συνεστιάσεις, προσαρμοσμένες κάθε στις ηλικιακές ανάγκες των σπουδαστών μας, που δίνουν την ευκαιρία  άσκησης σε κοινωνικές δεξιότητες.

§       Πρόγραμμα θεάτρου : συστηματική ανάπτυξη της φαντασίας και των μιμητικών δεξιοτήτων.

§       Πρόγραμμα γιόγκα : άσκηση στην επαφή με το σώμα και τον έλεγχο της κίνησης.

§       Πρόγραμμα γυμναστικής : άσκηση σε αθλητικά παιχνίδια και αθλήματα στίβου.

 

 

 

 

2. Η Επαγγελματική Ασκηση

 

Για τους αποφοίτους του Τμήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης αναπτύχθηκε  σταδιακά από το 1985 το Τμήμα Επαγγελματικής Άσκησης που σήμερα εξυπηρετεί πάνω από 60 άτομα. Ο Οργανισμός μας σχεδιάζει την μετατροπή του τμήματος σε Προστατευμένο Παραγωγικό Εργαστήριο, εφ’ όσον δημιουργηθεί στο μέλλον το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο από την Πολιτεία.

Το τμήμα λειτουργεί με τις αρχές της προστατευμένης εργασίας. Οι σπουδαστές  απασχολούνται σε παραγωγικές εργασίες και το μεγαλύτερο μέρος των  εσόδων καταβάλλεται στους ίδιους. Το πρόγραμμά του, παρόλο που έχει κυρίως εργασιακό χαρακτήρα, είναι εμπλουτισμένο με κοινωνικοποιητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην συντήρηση αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής που αποκτήθηκαν στο πρόγραμμα της επαγγελματικής κατάρτισης. Συνδυάζει την άσκηση στην εργασία με την καλλιέργεια της αυτονομίας, λαβαίνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του ενήλικα με νοητική υστέρηση. 

 

 

 

Tο Τμήμα  Επαγγελματικής  Άσκησης  διαθέτει τους παρακάτω τομείς παραγωγής:

 

§       Το Τμήμα Βιομηχανικής Δουλειάς αναλαμβάνει από εργοστάσια παραγγελίες  συσκευασίας προϊόντων και συναρμολόγησης ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

§       Στο Εργαστήρι Υφαντικής  παράγονται χειροποίητα χαλιά, κιλίμια και κουρελούδες. Τα κιλίμια και οι κουρελούδες διατίθενται προς πώληση σε καταστήματα και σε διάφορες εκδηλώσεις μας ενώ τα χαλιά κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας.

§       Το Τμήμα Μεταξοτυπίας τυπώνει Χριστουγεννιάτικες κάρτες που διαθέτουμε προς πώληση σε ιδιώτες και καταστήματα και αναλαμβάνει το τύπωμα ευχετηρίων καρτών για επιχειρήσεις. Τυπώνει ακόμη μπλούζες που πωλούνται στα μπαζάρ μας και εκτελεί παραγγελίες εκτύπωσης για σχολεία, συλλόγους και εταιρίες.

§       Το Τμήμα Παραγωγής Δώρων αναλαμβάνει την κατασκευή διαφημιστικών προσφορών για επιχειρήσεις και παράγει είδη δώρων που διοχετεύουμε στην αγορά. Έχει ακόμη τη δυνατότητα να προετοιμάζει μπομπονιέρες.

§       Το Τμήμα Φυτοτεχνίας παράγει διακοσμητικά φυτά, τα οποία πωλούνται στα μπαζάρ μας, και συνεργάζεται με φυτώρια.

§       Το Τμήμα Πλυντηρίων / Σιδερωτηρίων  αναλαμβάνει παραγγελίες από την κοινότητα

 

Σε όλες τις δραστηριότητές μας  και στα δύο προγράμματά μας δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη της κρίσης, στη δυνατότητα του ατόμου να αξιολογεί σωστά τις κοινωνικές καταστάσεις και να κάνει τις ορθές επιλογές για τον εαυτό του. Συγχρόνως, οι βασικοί κανόνες της κοινωνικής συναλλαγής, όπως ο σεβασμός του άλλου και η προσωπική ευθύνη για τις πράξεις μας, διέπουν όλες τις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής του “Μαργαρίτα”.

 

 

 

 

VI.Η προώθηση στην απασχόληση:

Μαθητεία σε χώρους εργασίας, επαγγελματική αποκατάσταση

 

Το ποσοστό ανεργίας των πολιτών με ειδικές ανάγκες—και ιδιαίτερα αυτών με νοητική υστέρηση—είναι πολύ υψηλό. Η δημιουργία επιδοτούμενων προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων είναι μία από τις λύσεις που εφαρμόζεται  διεθνώς για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως αναφέραμε και στην περιγραφή του τμήματος Επαγγελματικής Άσκησης το “Μαργαρίτα” στοχεύει στη δημιουργία ενός τέτοιου εργαστηρίου.

Ο  Οργανισμός μας, θεωρώντας ότι τα προστατευμένα εργαστήρια είναι μια μεταβατική εναλλακτική μορφή εργασίας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επαγγελματική αποκατάσταση στην ελεύθερη αγορά. Έτσι δημιουργήθηκε το πρόγραμμα μαθητείας σε πραγματικούς χώρους εργασίας που δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές μας να ασκηθούν πρακτικά σε εργασιακά πλαίσια του δημόσιου, ημιδημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι σπουδαστές που κρίνονται κατάλληλοι τοποθετούνται ως μαθητευόμενοι σε βοηθητικές εργασίες σε τομείς όπως η κηπουρική και  οι εργασίες γραφείου (κλητήρες). Οι μαθητείες πραγματοποιούνται σε δήμους, κοινότητες, τράπεζες, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς και επιχειρήσεις, αρχίζουν δε συνήθως την τρίτη χρονιά της φοίτησης και  συνεχίζονται ακόμη και όταν ο σπουδαστής περάσει στο τμήμα Επαγγελματικής Άσκησης.

Την ευθύνη για το πρόγραμμα τοποθέτησης και αποκατάστασης έχει Κοιν. Λειτουργός - Τοποθετήτρια η οποία ασχολείται με την εξεύρεση θέσεων μαθητείας και παρακολουθεί την  ένταξη και την πρόοδο των σπουδαστών. Συχνά χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του on-the job-training (άσκηση επί του πραγματικού αντικειμένου εργασίας). Η Τοποθετήτρια συντονίζει και προωθεί επίσης τις ενέργειες για επαγγελματική αποκατάσταση.

Για τους σπουδαστές μας που αποκαθίστανται επαγγελματικά έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης για να τους βοηθήσουμε να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους.  Σε περίπτωση που οι ίδιοι το επιθυμούν μένουν σε επαφή με το Κέντρο μας και συμμετέχουν σε ομάδες στήριξης. Το “Μαργαρίτα” από την πλευρά του συνεργάζεται με τους εργοδότες για την επίλυση πιθανών προβλημάτων.

Από το 1984 μέχρι το τέλος του 1999 αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά στην ελεύθερη αγορά εργασίας το 11% των αποφοίτων του Κέντρου μας.

 

 

 

VII. Η στήριξη του προγράμματος:

Συνοδευτικές – Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

 

 

Οι ειδικές ανάγκες του πληθυσμού που εξυπηρετεί το “Μαργαρίτα” απαιτούν την πλαισίωση του προγράμματος με ομάδα ειδικών  που αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγο και κοινωνικούς λειτουργούς  και προσφέρει διαγνωστικό - συμβουλευτικό  έργο σε πολλαπλά επίπεδα.     

§       Ο Ψυχίατρος και ο Ψυχολόγος στηρίζουν συμβουλευτικά την εκπαιδευτική διαδικασία στα δύο τμήματα και όπου χρειαστεί προσφέρουν την στήριξή τους σε ατομικό επίπεδο σε γονείς και σπουδαστές.

§       Η συνεργασία με τους γονείς, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της δουλειάς μας, γίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία και στοχεύει κυρίως στη στήριξη της οικογένειας για την εναρμόνιση των στόχων της εκπαίδευσης στο ‘’Μαργαρίτα’’ με τη ζωή του σπιτιού. Η συνεργασία γίνεται σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο με τη μορφή της συμβουλευτικής εργασίας αλλά και των ομιλιών. Η Κοινωνική Υπηρεσία συνεργάζεται στενά με Δήμους, Κοινότητες και άλλες Υπηρεσίες, κυρίως με στόχο να επωφεληθούν οι σπουδαστές μας από δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.

 

 

 

VIII. Ευκαιρίες ανάπτυξης:
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 

Με τη είσοδο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δόθηκε νέα ώθηση στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης  για τους άνεργους πολίτες με ειδικές ανάγκες.

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής “ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ” επωφελείται από αυτά τα προγράμματα από το 1981.

 

è                Από  το 1981 έως το 1995 χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΠΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

 

è                Υλοποίησε πρόγραμμα Horizon την περίοδο 1993-1995, στο πλαίσιο του οποίου υποστήριξε τη δημιουργία ενός σπιτιού ημιαυτόνομης διαβίωσης  από γονείς, εκπαιδεύοντας το προσωπικό και τους σπουδαστές και προετοιμάζοντας το πρόγραμμα λειτουργίας του. Επίσης λειτούργησε για δύο χρόνια κατάστημα πώλησης προϊόντων στο Χαλάνδρι και συνεργείο συντήρησης κήπων αποτελούμενο από σπουδαστές του Κέντρου.

 

è                Από το 1996 μέχρι το 1998, στα πλαίσια πάλι του Horizon (πρόγραμμα “ΔΗΜΗΤΡΑ”) και σε συνεργασία με τρεις συγγενείς φορείς (“ΕΡΜΗΣ”, “ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ”, Σύλλογος Ψυχοσωματικά  Αναπήρων των Γιαννιτσών), πέντε Δήμους της Αττικής, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών και το ΕΛΚΕΠΑ (Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας) το “Μαργαρίτα” συμμετείχε στην υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών:

       

α. Δημιουργία Παραγωγικών Μονάδων / Κοινωνικών Επιχειρήσεων για άτομα με νοητική υστέρηση

       

β. Σύνδεση με Τοπικό Τηλεματικό Δίκτυο Πληροφόρησης το οποίο θα παρέχει πληροφορίες  που ενδιαφέρουν τα ΑΜΕΑ και τις οικογένειές τους

      

 γ. Εκπαίδευση Στελεχών των 4 Οργανισμών στο  Social  
     
Management

       

δ. Επέκταση της Υπηρεσίας Τοποθέτησης στην
  ελεύθερη αγορά εργασίας 

 

è                Από το 1997 το Κέντρο επιδοτείται για προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

è                Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας το "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ" υλοποίησε σε συνεργασία με το Ειδικό Σχολείο του Ν. Ηρακλείου πρόγραμμα με αντικείμενο την "Αναβάθμιση του προγράμματος του Ειδικού Σχολείου του Νέου Ηρακλείου με μεθόδους εκπαίδευσης στην  αυτόνομη διαβίωση και στις προεπαγγελματικές δεξιότητες". Το πρόγραμμα άρχισε το φθινόπωρο του 1998 και θα λήξει το καλοκαίρι του 2000.

 

è                 Μέσα στο 1999 ολοκληρώθηκε η ανέγερση νέου κτιρίου για το Τμήμα Επαγγελματικής Άσκησης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την Ε.Ε. (Κανονισμός 815/84)

 

 

 

· Αν θέλετε να ενημερωθείτε για την διαδικασία εισαγωγής και να κλείσετε ραντεβού

   Θα επικοινωνήσετε με την Κοινωνική Λειτουργό του Τμήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Κα  Μαρία Καραγεώργου.

 

· Αν θέλετε να παραγγείλετε προϊόντα μας

   Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη του Τμήματος Επαγγελματικής Άσκησης Κα Μάρθα Δογάνη.

 

· Αν θέλετε να στηρίξετε το έργο του Κέντρου μας

   Παρακαλούμε  να επικοινωνήσετε με την Διοικητική Υπεύθυνη του “Μαργαρίτα” Κα Σούλα Μπήλιου.