ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ …

 


Το έργο μας με τίτλο "Αναβάθμιση του Προγράμματος του Ειδικού Σχολείου του Νέου Ηρακλείου με μεθόδους εκπαίδευσης στην αυτόνομη διαβίωση και στις προεπαγγελματικές δεξιότητες" αποτελεί μία συνεργασία του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» με το Ειδικό Σχολείο του Ν. Ηρακλείου. Εντάχθηκε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και επιχορηγήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1998 και ολοκληρώθηκε με πόρους του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τον Ιούνιο του 2000.

Στόχος ήταν ο εμπλουτισμός του προγράμματος του Ειδικού Σχολείου του Ν. Ηρακλείου με δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και τις προεπαγγελματικές δεξιότητες.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Έργου, υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες :

                                                                                         I.      Δημιουργία Προεπαγγελματικού Εργαστηρίου & χώρων άσκησης σε δεξιότητες ζωής στις εγκαταστάσεις του Ειδικού Σχολείου

 

Για τη λειτουργία του Προεπαγγελματικού Εργαστηρίου μετατράπηκε μία αίθουσα διδασκαλίας σε χώρο άσκησης σε Προεπαγγελματικές Δεξιότητες. Η μετατροπή αυτή περιλάμβανε :

v διαμόρφωση του χώρου: βάψιμο, ηλεκτρολογική εγκατάσταση

v αγορά / εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής & εξοπλισμού: τραπέζια, καρέκλες, ντουλάπια, κουρτίνες, μηχανήματα και παιδαγωγικό υλικό.

 

Για την άσκηση σε δεξιότητες ζωής διαμορφώθηκε μία αίθουσα διδασκαλίας σε Κουζίνα και έγιναν όλες οι απαραίτητες μετατροπές στις τουαλέτες του Ειδικού Σχολείου έτσι ώστε να μπορούν να ασκηθούν οι μαθητές στους βασικούς τομείς αυτοεξυπηρέτησης και αυτοφροντίδας. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν :

v διαμόρφωση κουζίνας και μπάνιου: χτίσιμο, υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, βάψιμο

v αγορά / εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού: είδη υγιεινής, εξοπλισμό κουζίνας, σκεύη.

 

                                                                                     II.      Λειτουργία Προεπαγγελματικού Εργαστηρίου στο Ειδικό Σχολείο του Ν. Ηρακλείου για τους μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης

 

Το πρόγραμμα του Προεπαγγελματικού Εργαστηρίου περιείχε τις εξής δραστηριότητες :

 

α) δραστηριότητες για ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων : ευρύ φάσμα ασκήσεων με χειροτεχνικό υλικό και με βασικό προεπαγγελματικό εξοπλισμό.

 

β) δραστηριότητες για εισαγωγή στην εργασία :

         βοηθητικές εργασίες γραφείου : χρήση μηχανημάτων (φωτοτυπικό, βιβλιοδετικό), άσκηση σε βασικές εργασίες γραφείου (ταξινόμηση εγγράφων, ανάληψη παραγγελιών κ.λ.π.). Οι ασκήσεις συνδέθηκαν με τη ζωή του σχολείου π.χ. αναπαραγωγή έντυπου υλικού, έκδοση περιοδικού.  

         εργασίες κήπου (με τον αντίστοιχο βασικό εξοπλισμό). Οι δραστηριότητες αυτού του τομέα μπορούν να πραγματοποιηθούν στον κήπο του σχολείου.

         συσκευασία : βασικές διαδικασίες συσκευασίας (ένα σημαντικό αντικείμενο απασχόλησης για τους νοητικά υστερούντες)

         ραπτική

 

γ) αυτοεξυπηρέτηση και προσωπική περιποίηση: ασκήσεις στους βασικούς τομείς της αυτοεξυπηρέτησης και αυτοφροντίδας και ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς:

         υγιεινή: χρήση τουαλέτας, πλύσιμο χεριών, βούρτσισμα δοντιών, διαδικασίες καθαριότητας στον νιπτήρα, χτένισμα κ.α.

         περιποίηση εμφάνισης: περιποίηση ρουχισμού και υποδημάτων, επιλογή των σωστών ρούχων ανάλογα με την εποχή του έτους, ταίριασμα ρουχισμού, καθαριότητα στην ένδυση.

         περιποίηση και συντήρηση ρουχισμού: απλές βασικές διαδικασίες πλυσίματος ρούχων στο χέρι, σιδέρωμα,  δίπλωμα.

 

                                                                                 III.      Συμμετοχή των δασκάλων και των μαθητών του Ειδικού Σχολείου στο πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα»

Η υπεύθυνη του Προεπαγγελματικού Εργαστηρίου και ένας δάσκαλος του Ειδικού Σχολείου   συνόδευαν μια μέρα την εβδομάδα μαθητές του σχολείου τους στο "Μαργαρίτα" και συμμετείχαν μαζί τους στις δραστηριότητες του προγράμματος και κυρίως σε αυτές που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονομίας.

 

Στο πρόγραμμα αυτό, τον πρώτο χρόνο (1998-99) συμμετείχε  η ομάδα των τελειοφοίτων του Ειδικού Σχολείου αποτελούμενη από 6 παιδιά ηλικίας 13-14 ετών. Η ίδια ομάδα παρακολουθούσε δύο μέρες την εβδομάδα το Προεπαγγελματικό Τμήμα που δημιουργήθηκε στο σχολείο και τις υπόλοιπες δύο μέρες το μαθησιακό πρόγραμμα.

Ενώ το δεύτερο χρόνο (1999-2000) συμμετείχε μια δεύτερη ομάδα παιδιών από μαθητές του Ειδικού Σχολείου αποτελούμενη και αυτή από 6 παιδιά με μέσο όρο ηλικίας τα 12 έτη.

Στόχος της ενέργειας αυτής ήταν η μεταφορά γνώσεων και τεχνικών στους ειδικούς δασκάλους μέσα από εν λειτουργία  πρόγραμμα.

 

                                                                                  IV.      Λειτουργία απογευματινών προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής στο Ειδικό Σχολείο

Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνταν δύο φορές την εβδομάδα από δύο διδακτικές ώρες την κάθε φορά και περιείχαν δραστηριότητες που προάγουν την αυτονομία και διευκολύνουν την ομαλή ένταξη των νοητικά υστερούντων στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή.

 

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σχεδιάστηκε από τους εκπαιδευτές  του ‘’Μαργαρίτα’’ αφού ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των δασκάλων του Σχολείου. Υλοποιήθηκαν δε σε απογευματινή βάση (δύο απογεύματα την εβδομάδα) με ευθύνη του προσωπικού του «Μαργαρίτα» και συμμετοχή των δασκάλων και των μαθητών του σχολείου.

 

Στα προγράμματα αυτά συμμετείχαν δύο εξαμελείς ομάδες μαθητών του Ειδικού Σχολείου. Η επιλογή των μαθητών έγινε από τους δασκάλους και την Κοινωνική Λειτουργό του Ειδικού Σχολείου με την συνεργασία των εκπαιδευτών του Μαργαρίτα. Η κάθε ομάδα παρακολουθούσε το πρόγραμμα  ένα απόγευμα την εβδομάδα.

 

Στα προγράμματα αυτά δημιουργήθηκαν κύκλοι ασκήσεων στους εξής  βασικούς τομείς:

α) Καθαριότητα -  αυτοεξυπηρέτηση

β) Διατροφή - μαγειρική

γ) Κυκλοφοριακή αγωγή-κοινωνικές δεξιότητες στη χρήση υπηρεσιών (αγορές, ταχυδρομείο, εστιατόριο κλπ)

δ) Επικοινωνιακές δεξιότητες

 

                                                                                      V.      Ομάδες Γονέων

Με αντικείμενο εργασίας τον συντονισμό των κοινωνικοποιητικών στόχων που αναπτύσσει το Ειδικό Σχολείο με τη ζωή της οικογένειας.

Λειτούργησαν δύο ομάδες γονέων με ευθύνη της Κοινωνικής  Λειτουργού και της Ψυχολόγου του Ειδικού Σχολείου υπό την εποπτεία του Ψυχολόγου του "Μαργαρίτα". Στη μία ομάδα συμμετείχαν οι γονείς των μαθητών που παρακολουθούσαν το Προεπαγγελματικό Εργαστήρι, ενώ στην άλλη συμμετείχαν όλοι οι γονείς των μαθητών του Ειδικού Σχολείου.

Οι ομάδες πραγματοποιούνταν μία φορά το μήνα η κάθε ομάδα, από δύο ώρες την κάθε φορά.

 

                                                                                  VI.      Για την υλοποίηση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων του έργου λειτούργησαν οι εξής ομάδες συντονιστικού χαρακτήρα :

         Συντονιστική Ομάδα Υλοποίησης του έργου : είχε την ευθύνη παρακολούθησης, συντονισμού και προώθησης των στόχων του έργου.

         Επιστημονική κι Εκπαιδευτική Ομάδα : στόχος την ομάδας αυτής ήταν η παρακολούθηση της πορείας των παιδιών του σχολείου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, η ανάλυση περιπτώσεων που χρειάζονταν ιδιαίτερη αντιμετώπιση, η εναρμόνιση των εκπαιδευτικών στόχων με τη ζωή στην οικογένεια και την κοινότητα.

         Ομάδα Προεπαγγελματικής Κατάρτισης : είχε την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης και  συντονισμού του προγράμματος του Προεπαγγελματικού Τμήματος.

         Ομάδα Διάχυσης, Ευαισθητοποίησης, Ενημέρωσης : στόχος της ομάδας αυτής ήταν η προβολή και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργο.